Spring til indhold

VOC måling i byggeri

VOC måling i byggeri. Hvorfor CB Group?

Højt serviceniveau. Ofte tilpasser vi vores arbejdstider, efter vores samarbejdspartneres behov.

Styr på kvaliteten. Vi er certificeret virksomhed, og arbejder efter ISO9001 certificeret kvalitetsstyring.

Ikke VOC målinger du ledte efter?

CB Group ligger en ære i at være førende inden for VOC måling i byggeri. CB Group er det sikre valg hvis prisen skal holde, og professionel dokumentation er et krav.

Trykprøvning af bygning

Salgsdirektør Kasper Rudolfsen
kr@cbgroup.dk

Hvad er VOC måling i et byggeri?

VOC står for “Volatile Organic Compounds” (flygtige organiske forbindelser) og refererer til en gruppe af kemiske forbindelser, der kan frigives i luften fra byggematerialer, møbler, rengøringsmidler og andre kilder i bygninger. Disse forbindelser kan have en negativ indvirkning på indendørs luftkvalitet og kan udgøre en sundhedsrisiko for de mennesker, der opholder sig i bygningen over en længere periode.

VOC målinger i byggeri involverer en evaluering af indendørs luftkvalitet for at bestemme niveauerne af VOC’er i luften. Dette kan omfatte prøveudtagning af luften og analyse af prøverne på et laboratorium for at bestemme VOC-koncentrationerne.

Hvorfor er VOC målinger i bygninger vigtige?

VOC måling i byggeri er vigtig for at sikre, at bygninger opfylder relevante standarder og retningslinjer for indendørs luftkvalitet og kan hjælpe bygherrer og ejere med at minimere risikoen for sundhedsproblemer for de mennesker, der opholder sig i bygningen. Hvis VOC-niveauerne i en bygning er for høje, kan der træffes foranstaltninger, såsom forbedret ventilation eller brug af materialer med lav VOC-emission, for at reducere risikoen.

VOC måling i byggeri kan også involvere vurdering af byggematerialer og andre kilder af VOC-emissioner, og evaluering af ventilationssystemer og andre foranstaltninger til at reducere VOC-niveauerne i bygningen. Der kan også være standarder og retningslinjer, der specificerer maksimalt acceptable niveauer af VOC’er i indendørs luft, og VOC måling i byggeri kan hjælpe med at sikre, at disse standarder opfyldes.

Sundhed.dk: Udgør VOC-er en risiko for helbredet?

Under normale forhold udgør VOC-er i indemiljøet ikke en risiko for ens sundhed, hverken enkeltvis eller samlet. Niveauerne af de enkelte stoffer ligger langt under niveauer, hvor man i andre sammenhænge ser effekter på helbredet. Læs mere om VOC på sundhed.dk

VOC Måling i byggeri