Spring til indhold

Trykprøvning af bygning / Blowerdoor test

Blowerdoor test / Trykprøvning af bygning. Hvorfor CB Group?

Massiv erfaring med store bygninger. Vi har været med fra start af, og har siden 2009 lavet blowerdoor test af en stor del af nybyggeriet i Danmark, og har opbygget et solidt erfaringsgrundlag.

Styr på kvaliteten. Vi er certificeret i trykprøvning, og arbejder efter ISO9001 certificeret kvalitetsstyring.

CB Group ligger en ære i at være førende inden for trykprøvning af bygning, og er en af de meget få virksomheder der underviser virksomheder i forbedring af tæthed.

CB Group er det sikre valg hvis prisen skal holde, og professionel dokumentation er et krav.

Trykprøvning af bygning

Salgsdirektør Kasper Rudolfsen
kr@cbgroup.dk

Energimærkning af ejendomme & Trykprøvning af bygning

Fakta om Blowerdoor test

Blowerdoor test er et udtryk, som kommer fra den metode der anvendes til trykprøvning af bygning. Der monteres en ventilator (blowerdoor) i en af husets udvendige døre.

Blæseren/ventilatoren er styret af en pc, som måler trykforskellen mellem ude og inde, og dermed kan styre tryk i boligen samt hastighed på ventilatoren.

Via ventilatoren trækkes alt luft ud af huset for at skabe undertryk i huset. Undertrykket medfører, at luft, for at udjævne undertrykket, finder vej ind i huset via husets utætheder i klimaskærmen. De aktuelle utætheder i et hus kan identificeres ved hjælp af røg, vindmåler eller termografering.

Fakta om Trykprøvning af bygning

Bygninger skal være tætte for at holde på varmen og være uden trækgener. Derfor stilles der krav til lufttæthed i nybyggede huse, som er opført efter den 1. april 2006.

Lufttætheden testes ved en trykprøvning med en tæthedstest, oftest kaldet blowerdoor test
Resultatet af trykprøvningen angives som gennemsnittet af måling ved over- og undertryk. Find Bygningsreglementets vejledning om energiforbrug her.

Lufttætheden fastsættes individuelt i energirammeberegningen og kan dokumenteres ved en trykprøvning. Læs eventuelt mere om test af bygninger hos vores brancheforening Danske Bygningskonsulenter