Spring til indhold

Udvalgte referencer nybyggeri

101 Lejligheder. Høje Taastrup – Byggepladsen HTC A13

Trykprøvning Erhverv Høje Taastrup
Energimærkning Domicil
Trykprøvning Erhverv Høje Taastrup

Accura Domicil (Trælastholmen)

Trykprøvning Erhverv Domicil

12.000 m² kontorareal – Byggeriet er godkendt i forhold til Bygningsreglementet med både Trykprøvning og Energimærkning.
Derudover er der udarbejdet dokumentation til DGNB-certificering, herunder Termografisk kontrol ifm. Trykprøvningen og Lydmålinger.
Opgaven er afsluttet i 2022.

Orienthuset (Trælastholmen)

Trykprøvning Erhverv Domicil
Energimærkning Domicil
Trykprøvning Erhverv Domicil

17.000 m² kontorareal – Byggeriet er godkendt i forhold til Bygningsreglementet med både Trykprøvning og Energimærkning. Derudover er der udarbejdet dokumentation til DGNB-certificering, herunder Termografisk kontrol ifm. Trykprøvningen, Lydmålinger og VOC-målinger.
Opgaven er afsluttet i 2023

Cortex Park – PFA

Trykprøvning Erhverv Domicil

To domiciler på hhv. 5.500 m² og 12.000 m² kontorarealer – Begge bygninger er godkendt i forhold til Bygningsreglementet med både Trykprøvning og Energimærkning. Derudover er der udarbejdet dokumentation til DGNB-certificering, herunder Termografisk kontrol ifm. Trykprøvningen, Radonmålinger, Lydmålinger og VOC-målinger.
Opgaven er afsluttet i 2022

Servicebyen – Nyt OUH

Energimærkning Domicil

Samlet areal på ca. 20.000 m² fordelt på:
Logistik- og sterilcentral = 10.000 m² opvarmet areal / Produktionskøkken = 5.000 m² opvarmet areal / Regionalt lader = 4.500 m² opvarmet areal. Servicebyen er Trykprøvet og Energimærket. Opgaven er opdelt i flere etaper, afleveret af flere omgange i løbet af 2022.

Ny brandstation – Nuuk, Grønland

Den lokale trykprøvningskonsulent kunne ikke lokalisere utæthederne i byggeriet – CB Group blev rekvireret til at fejlsøge på bygningens tæthed. Efter fire dages sporing og udbedring kunne bygningen består tæthedskravet med et godt resultat. Opgaven er afsluttet i 2022.

Musicon – Roskilde

Energimærkning Domicil

Etageboligbyggeri med både vandrette og lodrette boligskel bliver trykprøvet som hele bygninger. På den måde godkendes bygningen iht. kravet om en tæt klimaskærm – Interne utætheder lokaliseres og dokumenteres i særskilt rapport til intern brug for entreprenøren. Opgaven er afsluttet i 2022.

Domicil – Alpi Logistik

Energimærkning Erhverv Domicil

Domicil på 4.500 m² kontorarealer – Byggeriet er godkendt i forhold til Bygningsreglementet med både Trykprøvning og Energimærkning.
Opgaven er afsluttet i 2017

Lokalpsykiatri Odense – Region Syddanmark

Energimærkning Erhverv Domicil
Energimærkning Domicil

Domicil på 5.000 m² kontorarealer – Byggeriet er godkendt i forhold til Bygningsreglementet med både Trykprøvning og Energimærkning.
Opgaven er afsluttet i 2018

Højhus – Grønttorvet

Højhusbygning med boliger i 18 etager. Samlet boligareal på 8.500 m². Byggeriet er godkendt ved trykprøvning iht. til Bygningsreglementet.
Opgaven er afsluttet i 2017.

Undervisning – SDE og AAU, Master i Bygningsfysik

Energimærkning Domicil

CB Group er aktive i forhold til undervisning indenfor Trykprøvning af bygninger. Både på det projekterende plan, ved f.eks. Master i Bygningsfysik ved Aalborg Universitet København, og på tekniske skoler, hvor elever på tømreruddannelsen får stiftet bekendtskab med det er få trykprøvet sit byggeri, samt hører lidt om teorien bagved, og hvorfor byggeriet skal være tæt.

Udvalgte referencer eksisterende byggeri

sdr

Landsbyggefonden Etape 1 + 2

~2.200.000 m² energimærkning

CB Group har håndteret fem hele delaftaler, samt en række enkeltstående boligforeninger.

sdr

Region Syddanmark

~16.500 m2 Energimærkning

CB Group har energimærket flere af Region Syddanmarks bygninger på ca. 16.500 m².

sdr

Erhvervsakademiet Dania

~13.000 m2 Energimærkning

CB Group har energimærket flere af bygninger, hvori Erhvervsakademiet Dania holder til.

Salgsdirektør Kasper Rudolfsen
53821362

“At levere et revisende produkter til den aftalte deadline,
er ikke et ønskescenarie – Det er fakta”

Kasper Rudolfsen